Onion Rate Today : कांद्याच्या भावामध्ये झाली वाढ पहा आजचे कांदा बाजार भाव

Onion Rate Today आजचे कांदा बाजार भाव .महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर कसे आहेत हे पाहू या. राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील कांदा बाजारभाव आणि त्याच्या किंमती कशा आहेत हे जाणून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

Onion Rate Today : कांद्याच्या भावामध्ये झाली वाढ पहा आजचे कांदा बाजार भाव
Onion Rate Today : कांद्याच्या भावामध्ये झाली वाढ पहा आजचे कांदा बाजार भाव

लासलगाव बाजार समिती:
लासलगाव ही कांद्याच्या व्यापारासाठी महत्त्वाची बाजार समिती आहे. आजच्या दिवसाची कांद्याची आवक 5100 क्विंटल आहे.
कमीत कमी दर: ₹500 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹1400 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹1175 प्रति क्विंटल

Onion Rate Today

 

पिंपळगाव बाजार समिती:
पिंपळगाव बसवंत येथे उन्हाळी कांद्याची आवक 16200 क्विंटल आहे.
कमीत कमी दर: ₹800 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2400 प्रति क्विंटल

चांदवड बाजार समिती:
चांदवड बाजार समितीत 11495 क्विंटल कांद्याची आवक झाली आहे.
कमीत कमी दर: ₹1000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2380 प्रति क्विंटल

सोलापूर जिल्ह्यातील अकलूज बाजार समिती:
अकलूज बाजार समितीत कांद्याचा सरासरी दर 2000 रुपये प्रति क्विंटल आहे.

पुणे बाजार समिती:
पुणे येथे कांद्याचा सरासरी दर 1900 रुपये प्रति क्विंटल आहे. पुण्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव खालीलप्रमाणे आहेत:
कमीत कमी दर: ₹800 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹1900 प्रति क्विंटल

नाशिक जिल्ह्यातील विविध बाजार समित्या:
नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड बाजार समितीत 1000 ते 2780 रुपयांपर्यंतचे दर आहेत.
मनमाड येथे 1075 ते 2432 रुपयांपर्यंतचे दर आहेत.
सिन्नर  नायगाव येथे 500 ते 2575 रुपयांपर्यंतचे दर आहेत.

नागपूर जिल्ह्यातील बाजार समित्या:
नागपूर येथे लाल कांद्याचे भाव:
कमीत कमी दर: ₹2500 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2875 प्रति क्विंटल

कोल्हापूर बाजार समिती:
कोल्हापूर येथे:
कमीत कमी दर: ₹700 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹2900 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹1600 प्रति क्विंटल

अकोला बाजार समिती:
अकोला येथे:
कमीत कमी दर: ₹1500 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3200 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2500 प्रति क्विंटल

सातारा बाजार समिती:
सातारा येथे:
कमीत कमी दर: ₹2000 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3200 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2600 प्रति क्विंटल

छत्रपती संभाजीनगर बाजार समिती:
छत्रपती संभाजीनगर येथे:
कमीत कमी दर: ₹1200 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹2400 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹1800 प्रति क्विंटल

चंद्रपूर  गंजवड बाजार समिती:
चंद्रपूर येथे:
कमीत कमी दर: ₹2200 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹2750 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2400 प्रति क्विंटल

जळगाव बाजार समिती: Onion Rate Today
जळगाव येथे:
कमीत कमी दर: ₹662 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹1862 प्रति क्विंटल

भुसावळ बाजार समिती: Onion Rate Today
भुसावळ येथे:
कमीत कमी दर: ₹1800 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹2500 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2200 प्रति क्विंटल

सांगली बाजार समिती: Onion Rate Today
सांगली येथे:
कमीत कमी दर: ₹1000 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2000 प्रति क्विंटल

कामठी बाजार समिती:
कामठी येथे:
कमीत कमी दर: ₹2000 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2500 प्रति क्विंटल

कल्याण बाजार समिती:
कल्याण येथे:
कमीत कमी दर: ₹2800 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹3000 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2900 प्रति क्विंटल

येवला बाजार समिती:
येवला येथे:
कमीत कमी दर: ₹500 प्रति क्विंटल
जास्तीत जास्त दर: ₹2570 प्रति क्विंटल
सर्वसाधारण दर: ₹2250 प्रति क्विंटल

निष्कर्ष:
महाराष्ट्रातील विविध बाजार समित्यांमधील कांद्याचे दर हे त्यात्या ठिकाणाच्या हवामान, आवक आणि इतर घटकांवर अवलंबून असतात. या सर्व माहितीच्या आधारे, शेतकरी व व्यापारी यांनी योग्य निर्णय घेणे सोयीचे ठरेल. कांद्याच्या बाजार भावातील बदलते दर हे शेतकऱ्यांसाठी आणि व्यापारांसाठी महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे या दरांवर लक्ष ठेवणे अत्यावश्यक आहे.

 

error: Content is protected !!