Soyabean Rate Today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव 16 जून 2024

Soyabean Rate Today : नमस्कार शेतकरी बंधूंनो आज आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत ना नवीन प्रकारचे सोयाबीन बाजार भाव. महाराष्ट्र मध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन या पिकाला आज किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आपण या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत मित्रांनो आपल्याला माहीत असेल की आपल्या वेबसाईट वरती दररोज नवनवीन बाजारभाव अपलोड केले जातात जर आपल्याला दर नवनवीन बाजारभाव बघायचे असतील तर आमच्या व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा.

20240615 2302242804594148835253750
Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today Lasalgaon (आजचा सोयाबीन बाजार भाव लासलगाव )

लासलगाव या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 342 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4450 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4400 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today CH. Sambhajinagar (आजचा सोयाबीन बाजार भाव छत्रपती संभाजी नगर  )

छत्रपती संभाजी नगर  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 3 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4275 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4388 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Rahuri (आजचा सोयाबीन बाजार भाव राहुरी  )

राहुरी  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 2 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4225 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4162 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Udagir (आजचा सोयाबीन बाजार भाव उदगीर )

उदगीर  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 1460 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4440 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4471 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4455 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Tuljapur (आजचा सोयाबीन बाजार भाव तुळजापूर  )

तुळजापूर   या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 65 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4375 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4375 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4375 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Rahata (आजचा सोयाबीन बाजार भाव राहता  )

राहता या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 11 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4380 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4338 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Dhule (आजचा सोयाबीन बाजार भाव धुळे )

धुळे या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 3 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4250 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4250 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Amravati (आजचा सोयाबीन बाजार भाव अमरावती )

अमरावती या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 3657 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4326 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4288 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Amalaner (आजचा सोयाबीन बाजार भाव अमळनेर  )

अमळनेर  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 2 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4211 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4211 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4211 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Kopargaon (आजचा सोयाबीन बाजार भाव कोपरगाव  )

कोपरगाव  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 78 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4390 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4343 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Mehakar (आजचा सोयाबीन बाजार भाव मेहकर )

मेहकर या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 340 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4420 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4200 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Niphad (आजचा सोयाबीन बाजार भाव निफाड )

निफाड या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 70 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4230 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4383 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4351 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Nagpur(आजचा सोयाबीन बाजार भाव नागपूर  )

नागपूर  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 565 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4400 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Patur (आजचा सोयाबीन बाजार भाव पातुर  )

पातुर  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 174 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4350 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4251 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Jalkot (आजचा सोयाबीन बाजार भाव जळकोट )

जळकोट या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 76 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4301 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4655 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4475 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Latur (आजचा सोयाबीन बाजार भाव लातूर )

अमरावती या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 101 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4475 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4450 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Jalana (आजचा सोयाबीन बाजार भाव जालना )

जालना या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 1525 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3975 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4400 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4375 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Akola (आजचा सोयाबीन बाजार भाव अकोला )

अकोला या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 2610 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4420 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4295 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Malegaon(आजचा सोयाबीन बाजार भाव मालेगाव  )

मालेगाव  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 25 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4140 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4430 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Chikhali (आजचा सोयाबीन बाजार भाव चिखली )

चिखली  या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 310  क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4320 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4160 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Beed (आजचा सोयाबीन बाजार भाव बीड )

बीड या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 1420 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4140 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपयांचा.

Soyabean Rate Today Pune (आजचा सोयाबीन बाजार भाव पुणे )

पुणे या ठिकाणी सोयाबीनला आज आवक मिळालेली आहे 800 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4430 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा.

error: Content is protected !!