Soyabean Rate Today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव  22 जून 2024

Soyabean Rate Today : सोयाबीनमध्ये दररोज चढ-उतार पाहायला मिळत आहे त्यातच आज देखील सोयाबीनच्या भावामध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे त्यामुळे आज आपण कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today : आजचे सोयाबीन बाजार भाव  22 जून 2024

Soyabean Rate Today

सोयाबीन बाजार भाव अमरावती

अमरावती या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 295 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4452 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4351 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव नागपूर

नागपूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 375 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4450 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4363 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव हिंगोली

हिंगोली या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 650 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4450 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4275 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव उमरेड Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today उमरेड या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 300 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4630 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव देऊळगाव राजा Soyabean Rate Today

देऊळगाव राजा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव उमरगा Soyabean Rate Today

उमरगा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4350 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4350 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4350 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव लातूर

लातूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 288 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4400 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4000 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव धाराशिव

धाराशिव या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 300 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव जालना

जालना या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 360 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव अहिल्यानगर Soyabean Rate Today

अहिल्यानगर  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 310 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव लासलगाव

लासलगाव या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 3900 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4567 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव गेवराई

गेवराई या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 504 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3900 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4100 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव नांदगाव

नांदगाव या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 678 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव बार्शी

बार्शी  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 489 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव बीड

बीड या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 678 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4400 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4500 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव जामखेड

जामखेड या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 2900 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4600 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव पुणे

पुणे  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 3900 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4600 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव परभणी

परभणी या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 430 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4500 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव नाशिक

नाशिक या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 295 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4452 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4351 रुपये.

सोयाबीन बाजार भाव हिंगोली

हिंगोली या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 678 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4363 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4536 आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4536 रुपये.

error: Content is protected !!