Soyabean Rate Today : सोयाबीनच्या भावात झाले बदल पहा आजचे नवीन दर

Soyabean Rate Today : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव तुम्हाला माहीत असेल की आपण विविध पिकांचे बाजारभाव आपल्या वेबसाईट वरती अपलोड करत राहतो. आज आपण पाहणार आहोत की महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव.Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today : सोयाबीनच्या भावात झाले बदल पहा आजचे नवीन दर
Soyabean Rate Today : सोयाबीनच्या भावात झाले बदल पहा आजचे नवीन दर

सध्या महाराष्ट्र मध्ये सोयाबीनचे बाजार भाव हे स्थिर आहेत काही जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे बाजारभाव हे वाढल्याचे दिसून येत आहे परंतु अनेक जिल्ह्यांमध्ये आज अजून देखील सोयाबीनचे भाव मध्ये स्थिरता आहे. मंडळी आपल्याला जर सविस्तर बाजारभाव पाहायचे असतील तर खाली यादी दिलेली आहे त्या यादीमध्ये आपण आजचे बाजार भाव पाहू शकता.

Soyabean Rate Today

आजचे सोयाबीन बाजार भाव राहुरी Soyabean Rate Today

राहुरी या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 6 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3939 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 416 रुपयांचा सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे चार हजार 100 रुपयांचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव पाचोरा Soyabean Rate Today

पाचोरा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 40 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4300 जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4395 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4351 रुपये.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव कारंजा

कारंजा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1800 रुपयांची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4170 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4515 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 440 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव तुळजापूर

तुळजापूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 70 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4475 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4475 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4475 रुपयांचा

आजचे सोयाबीन बाजार भाव मालेगाव

मालेगाव या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 180 रुपयांची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4200 जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4425 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4350 रुपये.

Soyabean Rate Today आजचे सोयाबीन बाजार भाव राहता

राहाता या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 8 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4375 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4430 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4400 चा

आजचे सोयाबीन बाजार भाव धुळे

धुळे बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे सात कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4250 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4250 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव अमरावती Soyabean Rate Today

अमरावती बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 2497 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4200 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4425 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4250 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव नागपूर

नागपूर बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 346 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4556 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4442 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव अमळनेर

अमळनेर बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 20 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4325 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4225 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4325 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव हिंगोली

हिंगोली बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 500 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4560 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4330 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव अंबड

अंबड  बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 36 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3000 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4400 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4041 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव मेहकर

मेहकर बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 910 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4465 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव लातूर

लातूर बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 6456 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4525 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4636 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4620 रुपये

आजचे सोयाबीन बाजार भाव बीड

बीड बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 61 कुंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4541 रुपये जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4541 रुपये आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4541 रुपये

error: Content is protected !!