Tomato Bajar Bhav : आजचे टोमॅटो बाजार भाव  20 जून 2024

Tomato Bajar Bhav : नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपल्या वेबसाईट वरती दररोज नाव नवीन प्रकारचे बाजारभाव अपलोड होत राहतात तर आज आपण पाहणार आहोत Tomato Bajar Bhav टोमॅटो बाजार भाव. कोणत्या जिल्ह्यामध्ये टोमॅटोला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.

20240620 0727052828476292372471594
Tomato Bajar Bhav

टोमॅटो बाजार भाव कोल्हापूर : कोल्हापूर या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 342 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 100 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2800 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव मोशी पुणे : मोशी पुणे  या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 456 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3600 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 5400  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4500 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव संभाजीनगर : संभाजीनगर या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 90 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2500 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 6500  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4500 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव राहुरी : राहुरी या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 23 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 700 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 5100  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2800 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव संगमनेर : संगमनेर या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 960 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 1000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2750 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव सातारा : सातारा या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 31 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4000  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 3500 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव राहता : राहता या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 7 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4000  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 3500 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव कल्याण : कल्याण या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 3 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4600 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 5200  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 5900 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव पुणे : पुणे या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 1417 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 1500 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा.

टोमॅटो बाजार भाव नागपूर : नागपूर या ठिकाणी टोमॅटोला आवक मिळालेली आहे 500 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 5000  रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4750 रुपयांचा.

आजचा कांदा बाजार भाव 👇👇

20240619 2230003308323203486707243
error: Content is protected !!