सोयाबीन पिवळी पडत असेल तर करा हे उपाय,लगेच होईल फायदा

सोयाबीन पिवळी पडणे उपाय

सोयाबीन पिकाचे पिवळे पडणे हे शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी समस्या आहे. या समस्येचा उपाय शोधण्यासाठी शेतकरी, कृषी तज्ञ आणि संशोधक अनेक उपाययोजना करीत आहेत. सोयाबीन पिकाचे पिवळे पडणे विविध कारणांनी होऊ शकते, ज्यात पोषक तत्वांची कमतरता, रोग, कीटक आणि पाणी व्यवस्थापनाचा अभाव यांचा समावेश होतो. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी काही प्रभावी उपाय दिले आहेत.

पोषक तत्वांची कमतरता


सोयाबीन पिकात नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम या प्रमुख पोषक तत्वांची कमतरता असल्यास पिक पिवळे पडू शकते. नायट्रोजनची कमतरता असल्यास पानांची वाढ थांबते आणि पानांचा रंग पिवळा होतो. यासाठी शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करावे आणि त्यानुसार खतांचा वापर करावा. नायट्रोजनसाठी यूरिया किंवा अमोनियम सल्फेट खतांचा वापर करावा. फॉस्फरससाठी सिंगल सुपर फॉस्फेट किंवा डीएपी खतांचा वापर करावा. पोटॅशियमसाठी म्युरिएट ऑफ पोटॅश खतांचा वापर करावा.

रोग व्यवस्थापन


सोयाबीन पिकावर विविध रोगांचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो, ज्यात पिवळ्या रंगाच्या फफूंदांचा समावेश आहे. या फफूंदांच्या प्रादुर्भावामुळे पिकाचे पान पिवळे पडते आणि पिकाची वाढ थांबते. या रोगावर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांनी पिकाचे निरीक्षण करावे आणि रोगाचे लक्षणे दिसल्यास योग्य फफूंदनाशकांचा वापर करावा. या फफूंदनाशकांमध्ये कॉपर ऑक्सीक्लोराईड, मॅन्कोझेब किंवा कार्बेन्डाझिम यांचा समावेश आहे. फफूंदनाशकांचा वापर करताना योग्य प्रमाणात पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

कीटक व्यवस्थापन


सोयाबीन पिकावर विविध कीटकांचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो, ज्यात पांढरी माशी, तुडतुड्या, चुरडा, उंटं इत्यादी कीटकांचा समावेश आहे. हे कीटक पानांचा रस शोषून घेतात आणि पानांचा रंग पिवळा होतो. या कीटकांचा प्रादुर्भाव असल्यास शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांचा वापर करावा. पांढरी माशी आणि तुडतुड्यासाठी इमिडाक्लोप्रिड, थायमेथोक्झम किंवा ॲसेटामिप्रीड कीटकनाशकांचा वापर करावा. चुरड्यासाठी स्पिनोसाड किंवा इमामेक्टिन बेंझोएट कीटकनाशकांचा वापर करावा. उंटांसाठी क्लोरोपायरीफॉस किंवा डेल्टामेथ्रिन कीटकनाशकांचा वापर करावा.

पाणी व्यवस्थापन


सोयाबीन पिकाच्या योग्य वाढीसाठी पाणी व्यवस्थापन महत्वाचे आहे. पाण्याची कमतरता असल्यास पिकाची वाढ थांबते आणि पानांचा रंग पिवळा होतो. तसेच, अधिक पाण्यामुळे मुळांमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता होते आणि मुळे सडतात. यामुळे पिकाचा रंग पिवळा होतो. शेतकऱ्यांनी पाण्याचे व्यवस्थापन करताना योग्य प्रमाणात पाणी द्यावे. पिकाच्या वेगवेगळ्या अवस्थेत पाण्याची गरज वेगवेगळी असते, त्यानुसार पाणी व्यवस्थापन करावे. सोयाबीन पिकाच्या अंकुरण आणि फुलोरा अवस्थेत पाण्याची जास्त गरज असते. या अवस्थेत पाणी नियमित देणे आवश्यक आहे.

जमिनीची सुपीकता


जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय खतांचा वापर करावा. शेणखत, कंपोस्ट खत, गाळ खत इत्यादी सेंद्रिय खतांचा वापर केल्याने जमिनीतील पोषक तत्वांची मात्रा वाढते आणि पिकाची वाढ चांगली होते. यामुळे पानांचा रंग पिवळा होण्याची समस्या कमी होते. तसेच, जमिनीची pH पातळी योग्य ठेवणे आवश्यक आहे. जमिनीची pH पातळी 6.0 ते 7.5 दरम्यान असल्यास सोयाबीन पिकाची वाढ चांगली होते.

बीजप्रक्रिया


सोयाबीन पिकाच्या बीजांची योग्य प्रक्रियेने लागवड केल्यास रोग आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव कमी होतो. बीजप्रक्रियेसाठी ट्रायकोडर्मा व्हिरिडी, पॅसिलॉमायसिस लायलॅसिनस, रिझोबियम इत्यादी जैविक प्रक्रिया करावी. या जैविक प्रक्रियेमुळे बीजांची उगवण क्षमता वाढते आणि पिकाची वाढ चांगली होते. यामुळे पानांचा रंग पिवळा होण्याची समस्या कमी होते.

पीक बदल


शेतकऱ्यांनी पीक बदल पद्धत वापरावी. एकाच पिकाची वारंवार लागवड केल्यास जमिनीतील पोषक तत्वांची कमतरता होते आणि पिकावर रोग व कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढतो. यामुळे पानांचा रंग पिवळा होतो. पीक बदल पद्धतीत सोयाबीनच्या लागवडीनंतर दुसरे पीक घ्यावे. उदा. सोयाबीननंतर गहू, मका, बाजरी इत्यादी पिके घ्यावी. यामुळे जमिनीतील पोषक तत्वांची मात्रा वाढते आणि पिकाची वाढ चांगली होते.

कृषी सल्ला


शेतकऱ्यांनी कृषी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. पिकाच्या वाढीमध्ये समस्या असल्यास तज्ञांच्या मार्गदर्शनाने योग्य उपाययोजना करावी. कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्र इत्यादी ठिकाणाहून तज्ञांचा सल्ला मिळवावा. तसेच, पिकाची नियमित तपासणी करावी आणि समस्या ओळखून तत्काळ उपाययोजना करावी.

संशोधन आणि विकास


कृषी संशोधन संस्थांनी सोयाबीन पिकाच्या पिवळे पडण्यावर संशोधन करावे आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावे. शेतकऱ्यांनी या संशोधनाचा लाभ घ्यावा आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. नवीन वाण, बियाणे प्रक्रिया, कीटकनाशके, फफूंदनाशके इत्यादी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.


सोयाबीन पिकाचे पिवळे पडणे ही एक मोठी समस्या आहे. या समस्येवर उपाय शोधण्यासाठी शेतकऱ्यांनी योग्य पद्धतीने पोषक तत्वांची पूर्तता करावी, रोग आणि कीटक व्यवस्थापन करावे, पाणी व्यवस्थापन करावे, जमिनीची सुपीकता वाढवावी, बीजप्रक्रिया करावी, पीक बदल पद्धत वापरावी आणि कृषी तज्ञांचा सल्ला घ्यावा. तसेच, संशोधन संस्थांनी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करावे आणि शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. योग्य उपाययोजनांनी सोयाबीन पिकाचे पिवळे पडणे कमी करता येऊ शकते आणि पिकाची वाढ चांगली होऊ शकते.

error: Content is protected !!