Soyabean Rate Today : सोयाबीन ने केली कमाल पहा आजचे सोयाबीन बाजार भाव

Soyabean Rate Today : शेतकरी मित्रांनो पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं तर मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत.Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today : सोयाबीन ने केली कमाल पहा आजचे सोयाबीन बाजार भाव

महाराष्ट्रात आज अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे भाव स्थिर आहेत आणि काही जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे भाव हे वाढल्याचे दिसून येत आहे तर मित्रांनो आपण सविस्तरपणे पाहणार आहोत की कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनचे भाव वाढले आहेत आणि कोणत्या  जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनचे भाव स्थिर आहेत.

Soyabean Rate Today

चला तर पाहू सविस्तरपणे महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनला किती बाजार भाव मिळाला खाली दिलेल्या यादीमध्ये आपल्या जिल्ह्यातील नाव पहा व त्या समोर त्या जिल्ह्यांमध्ये किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव कारंजा Soyabean Rate Today

कारंजा या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1500 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4170 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4485 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4345 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव तुळजापूर Soyabean Rate Today

तुळजापूर  या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 70 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4475 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4475 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4475 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव धुळे Soyabean Rate Today

धुळे या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 3 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 3775 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4295 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4195 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव अमरावती

अमरावती या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1666 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4350 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4425 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4387 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव चोपडा

चोपडा या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 15 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4392 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4392 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4392 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव नागपूर

नागपूर  या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 342 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4600 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4475 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव हिंगोली

हिंगोली या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 830 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4181 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4600 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4390 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव यवतमाळ

यवतमाळ या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 244 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4265 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4420 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4342 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव पैठण

पैठण या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4150 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4150 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4150 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव उमरगा

उमरगा या बाजार समितीमध्ये आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 3 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4400 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4400 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4400 रुपयाचा.

error: Content is protected !!