Onion Rate Today : आजचे कांदा बाजार भाव 20 जून 2024

Onion Rate Today : महाराष्ट्रात सध्या कांद्याला चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे. कारण कांद्याच्या भावात सध्या मोठे बदल होताना आपल्याला दिसत आहे.

20240619 2230005619617874251337694
Onion Rate Today : आजचे कांदा बाजार भाव 20 जून 2024

महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव 20 जून 2024

कांदा बाजार भाव कोल्हापूर

कोल्हापूर या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 4605 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 1000 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3400 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2200 रुपये

कांदा बाजार भाव अकोला

अकोला या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 197 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 2000 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3500 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2500 रुपये.

कांदा बाजार भाव संभाजीनगर

संभाजीनगर या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 1134 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 1100 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 2700 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 1900 रुपये.

कांदा बाजार भाव मुंबई

मुंबई या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 10797 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 2500 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3300 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2900 रुपये.

कांदा बाजार भाव खेड

खेड या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 900 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 2000 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3100 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2500 रुपये.

कांदा बाजार भाव मंचर

मंचर या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 871 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 2300 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 4000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 3200 रुपये.

कांदा बाजार भाव सातारा

सातारा या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 139 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 2500 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2750 रुपये.

कांदा बाजार भाव कराड

कराड या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 150 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 1000 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3000 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 3000 रुपये.

कांदा बाजार भाव अकलूज

अकलूज या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 380 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 600 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3200 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2200 रुपये.

कांदा बाजार भाव सोलापूर

सोलापूर या ठिकाणी कांद्याला आवक मिळाली आहे. 12124 क्विंटल ची आणि कमीत कमी दर मिळाला आहे 500 रुपये. जास्तीत जास्त दर मिळाला आहे 3850 रुपये व सर्वसाधारण दर मिळाला आहे 2700 रुपये.

error: Content is protected !!