कांद्याच्या भावात झाली मोठी वाढ आजचे कांदा बाजार भाव Onion Rate Today

Onion Rate Today : शेतकरी मित्रांनो पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपले तर मित्रांनो आज आपण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये Onion Rate Today कांद्याला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आज आपण पाहणार आहोत.Onion Rate Today

शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला माहीत असेल की आपल्या वेबसाईट वरती दररोज नवनवीन प्रकारचे बाजार भाव अपलोड केले जातात तर त्याच प्रकारे आज आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्रातील कांदा बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कांद्याला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

आजचा कांदा बाजार भाव कोल्हापूर

कोल्हापूर या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 5018 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 1000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3200 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2200 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव अकोला

अकोला या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 160 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2500 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव मुंबई

मुंबई या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 8339  रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2400 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2700 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव खेड

खेड  या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 750 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2000 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3200 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2500  रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव सातारा

सातारा या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 40 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2500  रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3000 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2750 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव सोलापूर

सोलापूर या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 12191 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 300 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3700 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2600 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव धुळे

धुळे या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 97 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 200 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2700 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2200 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव जळगाव

जळगाव  या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 774 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 750 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2777 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 1752 रुपयांचा

आजचा कांदा बाजार भाव पुणे

पुणे या बाजार समितीमध्ये आज कांदा या पिकाला आवक मिळालेली आहे 8293 रुपयाची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 1200  रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 3200 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2200 रुपयांचा

error: Content is protected !!