आजचे गहू बाजार भाव 20 जून 2024

गहू बाजार भाव : नमस्कार मित्रांनो आपल्या वेबसाईट वरती दररोज नवनवीन प्रकारचे बाजार भाव अपलोड केले जातात तर मित्रांनो आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील गहू बाजारभाव कोणत्या शहरामध्ये गावाला किती भाव भेटला याची सविस्तर माहिती आज आपण पाहणार आहोत.

20240620 1037077631855949445463693
आजचे गहू बाजार भाव 20 जून 2024

आजचे गहू बाजारभाव महाराष्ट्र

आजचे गहू बाजार भाव लासलगाव

लासलगाव या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 20 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2602 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2800 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2717 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव शहादा

शहादा या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 79 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2450 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2894 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2650 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव दोंडाईचा

दोंडाईचा या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 142 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2100 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2811 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2700 रुपयाचा

आजचे गहू बाजार भाव राहुरी

राहुरी या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 7 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2450 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2700 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2575 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव संगमनेर

संगमनेर या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 2 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2821 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2821 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2821 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव पाचोरा

पाचोरा  या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 100 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2100 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2500 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2300 रुपयाचा

आजचे गहू बाजार भाव कारंजा

कारंजा  या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 660 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2410 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2590 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2460 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव सावनेर

सावनेर या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 11 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2100 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2375 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2250 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव करमाळा

करमाळा या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 3 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2251 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2251 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2251 रुपयाचा

आजचे गहू बाजारभाव मानोरा

मानोरा  या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 2 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2480 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2480 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2480 रुपयाचा

आजचे गहू बाजार भाव निफाड

निफाड या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 28 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2640 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2699 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2640 रुपयाचा

आजचे गाव बाजार भाव शेवगाव

शेवगाव या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 25 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2500 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2700 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2700 रुपयाचा

आजचे गहू बाजार भाव वाशिम

लासलगाव या ठिकाणी आज गहू ला आवक मिळालेली आहे 150 क्विंटलची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 2125 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 2450 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 2200 रुपयाचा

error: Content is protected !!