Gold Rate Today | सोन्याच्या भावात झाली जबरदस्त वाढ पहा तुमच्या शहरातील नवीन दर

Gold Rate Today : आंतरराष्ट्रीय बाजारात संवाद देशांतर्गत बाजार या सर्व ठिकाणी सोन्याचे भाव वाढल्याचे आपल्याला दिसून येत आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र देखील मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे भाव मध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे मुख्य म्हणजे पुणे व मुंबई या शहरांमध्ये सोन्याचे भाव हे खूपच मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून येत आहे .

सर्व बाजारामध्ये देखील सोन्याच्या भावामध्ये मोठी वाढ आपल्याला पाहायला मिळत आहे कारण आज 22 कॅरेट सोन्याचा दर हा 6640 रुपये प्रति 1 ग्रॅम इतका आपल्याला सराफा  बाजारात भेटला आहे. या लेखांमध्ये आज आपण महाराष्ट्रातील विविध शहरातील सोन्याचे आजचे नवीन दर किती आहेत याची सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

आज 22 कॅरेट सोन्याचा भाव

22 कॅरेट सोडण्याच्या भावामध्ये आज आपल्याला दोनशे रुपयांचा फरक आढळून आलेला आहे म्हणजे आज 22 कॅरेट सोन्याचे दर हे दोनशे रुपयांनी वाढलेले आहेत त्यामुळे आता 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 664000 रुपये प्रति 100 ग्रॅम झालेला आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव

ज्याप्रकारे 22 कॅरेट सोन्याच्या दरामध्ये मोठी वाढ आपल्याला पाहायला मिळाली त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याच्या दरामध्ये देखील मोठी वाढ आपल्याला पाहायला मिळत आहे.  त्यामुळे आज दहा ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर हा 72400  रुपये झालेला आहे. आणि शंभर ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा दोन हजार रुपयांनी वाढवून  724400 रुपये इतका झाला आहे

आज 18 कॅरेट सोन्याचा भाव

आज 18 कॅरेट सोन्याच्या दरामध्ये देखील मोठी वाढ आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे त्यामुळे आता प्रति दहा ग्रॅम सोन्याच्या दर हा 170 रुपयांनी वाढलेला आहे त्यामुळे आता दहा ग्रॅम सोन्याचे किंमत ही 54330 रुपये झालेली आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन भाव हा आता 100 ग्रॅम सोन्याचा नवीन दर हा  543300 इतका झालेला आहे

Gold Rate Today Pune

पुणे या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Akola अकोला सोन्याचा भाव

अकोला या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Amravati अमरावती सोन्याचा भाव

अमरावती या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Ahilyanagar अहिल्यानगर सोन्याचा भाव

अहिल्यानगर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Dharashiv धाराशिव सोन्याचा भाव

धाराशिव या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Ch. Sambhajinagar छत्रपती संभाजीनगर सोन्याचा भाव

छत्रपती संभाजीनगर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Kolhapur कोल्हापूर सोन्याचा भाव

कोल्हापूर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Gadchiroli गडचिरोली सोन्याचा भाव

गडचिरोली या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Jalgaon जळगाव सोन्याचा भाव

जळगाव या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Jalana जालना सोन्याचा भाव

जालना या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Thane ठाणे सोन्याचा भाव

ठाणे या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today beed बीड सोन्याचा भाव

बीड या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today Latur लातूर सोन्याचा भाव

लातूर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

Gold Rate Today satara सातारा सोन्याचा भाव

सातारा या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा प्रति दहा ग्रॅम चा भाव आहे 66400 रुपये. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा 10 ग्राम सोन्याचा नवीन दर हा 72,440 रुपये इतका झालेला आहे. त्याचबरोबर 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54,330 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका झालेला आहे.

error: Content is protected !!