Soyabean Rate Today : सोयाबीनच्या भावात झाली पुन्हा वाढ पहा आजचे नवीन दर

Soyabean Rate Today : नमस्कार शेतकरी बंधूंनो आज आपण महाराष्ट्रातील विविध शहरातील सोयाबीन बाजारभाव पाहणार आहोत आपल्या वेबसाईट वरती दररोज Soyabean Rate Today  सोयाबीन बाजार व अपलोड होत राहतात. तर पाहू आजचे सोयाबीन बाजार भाव.Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनला चांगल्या प्रकारे भाव मिळालेला असून परंतु काही जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनला समाधानकारक भाव मिळालेला नाही. या पोस्टमध्ये आपण पाहू महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार भाव कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीनला किती बाजार भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती खालील यादीमध्ये दिलेली आहे.

Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today आजचे सोयाबीन बाजार भाव  लासलगाव

लासलगाव या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 15 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4330 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे चार हजार 330 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे चार हजार 330 रुपयांचा

आजचे सोयाबीन बाजार भाव पाचोरा Soyabean Rate Today

पाचोरा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 25 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4220 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4280 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4280 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव कारंजा

कारंजा या ठिकाणी आज सोयाबीनला चांगली आवक मिळालेली आहे ती म्हणजे 2000 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4170 रुपयांचा आणि जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4480 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4380 रुपयांचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव तुळजापूर  Soyabean Rate Today

तुळजापूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 40 क्विंटल चे कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4490 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4470 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4480 रुपयांचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव सोलापूर  Soyabean Rate Today

सोलापूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 30 क्विंटलची  कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4560 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4590 रुपयांचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4500

सोयाबीन बाजार भाव अमरावती  Soyabean Rate Today

अमरावती या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 2000 ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4380 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4380 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव नागपूर

नागपूर  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 1800 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  4250 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे चार हजार 380 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4380 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव हिंगोली

हिंगोली  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 900 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  4100 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4580 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4480 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव लातूर

लातूर  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 1500 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  4100 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव अकोला

अकोला  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 2000 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  4100 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4560 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4100 रुपयांचा

सोयाबीन बाजारभाव यवतमाळ

यवतमाळ  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 1200 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  3900 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव चोपडा

चोपडा  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 2100 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  4200 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4560 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4356 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव चिखली

चिखली   या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 1300 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  3500 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4300 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपयांचा

सोयाबीन बाजार भाव बीड

बीड  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेले आहे 2100 कुंटल  ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे  4300 रुपयांचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4400 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4400 रुपयांचा

error: Content is protected !!