Soyabean Rate Today : सोयाबीनच्या भावाने मारली उडी पहा आजचे नवीन दर

Soyabean Rate Today : आजचे सोयाबीन बाजारभाव नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आपल्याला माहीत असेल की आपल्या वेबसाईट वरती दररोज नवीन प्रकारचे बाजारभाव अपलोड केले जातात. Soyabean Rate Today आज आपण बघणार आहोत महाराष्ट्रातील सोयाबीन बाजार भाव. Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today
Soyabean Rate Today
 

महाराष्ट्र मध्ये कोणत्या जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन ला किती भाव मिळाला याची सविस्तर माहिती आपण या पोस्टमध्ये पाहणार आहोत त्याचबरोबर. महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यातील सोयाबीन बाजार व आपल्याला खाली दिलेल्या यादीमध्ये पाहायला मिळतील.

Soyabean Rate Today

Soyabean Rate Today आजचे सोयाबीन बाजार भाव चंद्रपूर

चंद्रपूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे पंधरा क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4330 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4330 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4330 रुपयाचा

आजचे सोयाबीन बाजार भाव पाचोरा Soyabean Rate Today

पाचोरा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 30 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4220 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4220 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4220 रुपयाचा

आजचे सोयाबीन बाजार भाव कारंजा

कारंजा  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 2000 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4175 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4490 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4375 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव तुळजापूर Soyabean Rate Today

तुळजापूर  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 50 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4425 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4425 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4425 रुपयाचा.

आजचे सोयाबीन बाजार भाव सोलापूर Soyabean Rate Today

सोलापूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 21 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4500 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4500 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4500 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव अमरावती Soyabean Rate Today

अमरावती या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 2289 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4250 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4351 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4300 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव नागपूर

नागपूर  या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 142 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4520 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4415 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव  हिंगोली

हिंगोली या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 600 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4040 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4460 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4250 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव लातूर

लातूर या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 7492 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4502 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4540 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4525 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव अकोला

अकोला या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 1996 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4000 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4435 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4285 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव यवतमाळ

यवतमाळ या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 136 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4340 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4425 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4382 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव चोपडा

चोपडा या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 15 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4335 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4335 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4335 रुपयाचा.

सोयाबीन बाजार भाव चिखली

चिखली या ठिकाणी आज सोयाबीनला आवक मिळालेली आहे 236 क्विंटल ची कमीत कमी दर मिळालेला आहे 4100 रुपयाचा जास्तीत जास्त दर मिळालेला आहे 4375 रुपयाचा आणि सर्वसाधारण दर मिळालेला आहे 4237 रुपयाचा.

error: Content is protected !!