Gold Price Today : आज सोने झाले पुन्हा स्वस्त पहा आजचा नवीन दर

Gold Price Today : सध्या भारतामध्ये सोन्याच्या भावामध्ये मोठी घसरण आपल्याला पाहायला मिळत आहे कारण दिल्लीमध्ये आज 24 कॅरेट सोन्याचा भाव हा कमी होऊन 72030 वर आलेला आहे. त्याचबरोबर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई या ठिकाणी दहा ग्रॅम ला 71880 रुपये इतका भाव मिळत आहे. त्याचबरोबर चांदीची किंमत ही कमी होताना दिसत आहे आज चांदीला देखील 90400  रुपये प्रति किलो इतका भाव मिळालेला आहे. चला तर पाहू राज्यातील आणि भारतातील विविध शहरातील आजचा सोन्याचा नवीन दर.

Gold Price Today

भारतातील व महाराष्ट्रातील काही ठराविक शहरातील आजचे सोन्याचे नवीन दर. खाली दिलेले आहेत

Gold Price Today Delhi

दिल्ली या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याला जवळपास 66040 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका भाव मिळालेला आहे त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याला देखील 72030 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका भाव मिळालेला आहे.

Gold Price Today Chennai

चेन्नई या ठिकाणी 22: कॅरेट सोन्याला दर हा 66,490 इतका मिळालेला आहे त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याला दर हा 72500 इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today kolkata

कोलकत्ता या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा दर हा 65 हजार 890 रुपये इतका मिळालेला आहे त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा दर हा 71880 रुपये इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today banglore

बेंगलोर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा दर हा 65,890 रुपये इतका मिळालेला आहे त्याच बरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा दर हा 71890 मिळालेला आहे.

आता आपण पाहू महाराष्ट्रातील विविध शहरातील आजचे सोन्याचे नवीन दर. महाराष्ट्र मध्ये कोणत्या शहरात किती दर मिळाला त्याची पूर्ण यादी आपल्याला खाली पाहायला मिळेल.

Gold Price Today Pune

पुणे या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम )  इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Beed

बीड या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Latur

लातूर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Ahilyanagar

अहिल्यानगर  या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Jalana

जालना या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Mumbai

मुंबई या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today nashik

नाशिक या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today solapur

सोलापूर या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Kolhapur

कोल्हापूर  या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Amravati

अमरावती या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Dharashiv

धाराशिव या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Satara

सातारा या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

Gold Price Today Thane

ठाणे या ठिकाणी आज 22 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 65890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळालेला आहे. त्याचबरोबर 24 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 71890 रुपये ( प्रति दहा ग्रॅम ) इतका मिळाला आहे. आणि 18 कॅरेट सोन्याचा नवीन दर हा 54150 रुपये प्रति दहा ग्रॅम इतका मिळालेला आहे.

error: Content is protected !!